Důležité upozornění

Vážený zákazníci -přátelé účinky,

pandemie jsou v našemprůmyslu stále zřetelněji. Zvyšování cen surovin na jedné straně a nedostatek surovin na druhé straně nám jako dodavateli hliníkovýchprofilůpřinesly nové výzvy.

Cena hliníku stoupla od ledna do dubna 2021 o 29 procent.

popřiměřeně stabilních cenách vprvnípolovině roku 2020 cenypokračovaly v růstu až doprosince 2020. Vprvním čtvrtletí 2021 došlo ke skutečné cenové explozi.podle oznámení zprůmyslu lze očekávat další zvyšování cen, i když není možné odhadnout, jaký bude jejich růst. Kromě toho jsme konfrontováni s nedostatkem surovin.

Dodací lhůty se zvyšují!podle odborníků se tato situace ještě více zkomplikuje. Na základě stávajících dohod se nám ipřes zvyšujícím se nákladůmpodařilo udržet naše ceny dosud stabilní. Avšak nyní jsme nuceni z uvedených důvodů ceny upravovat. Analyzovali jsme každoupoložku a vypočítali jsme ji co nejpřesněji, abychompro vás udrželi co nejnižší zvýšení ceny. Situaci budeme nadálepečlivě sledovat a informovat vás o situaci v oblasti zakázek.

Žádáme vás, abyste také vysvětlili situaci a důvody vašim zákazníkům. Můžete si být jisti, že uděláme VŠE, abychom vám nabídli očekávané služby, a naši schopnost dodávat.

Děkujeme zapochopení, že musíme upravit našeprodejní ceny z důvodu zvýšených nákladů na materiál. Jsme si jisti, že spolu s vámi, jakopartner,překonáme toto specifické období.

V naději, že Vás budeme moci brzy opět osobně navštívit, zůstáváme s laskavýmpozdravem Váš KRAUS Glas Beschlaege, s.r.o.