Registrace jako partner

Partnerské účet je pro obchodní partnery kteří námi nabízené produkty pravidelně používají. Umožňuje získat přístup ke partnerským velkoobchodním cenám, technickým informacím a online nabídkám.

Partnerské účet zákazníka aktivujeme až po prověření údajů uvedených v registraci.


PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE


VAŠE ÚDAJE


ANO - tímto uděluji souhlas